Home

SADF

SWATF

Rhodesia

SAAF

SA Army

SA Navy

SAMS

SA Elite Forces

SA Chaplain Services

Communism

SA National Colours

SAP

SADF Medals

SADF Sport

SA Military Buildings

SA Roll of Honour

SA Military Academy

Web Forum

SADF Links

SADF Re-enactment

Web Master

 

 

 

 

 

Skole en Kolleges - Schools and Colleges

Alle eenhede skouerflitse van elke skool, onder, word op elke individu skool se hoofblad vertoon as 'n skakel vir daardie sektor van diens -

All units flashes of every individual school are shown as a link on the front page of each school below for each sector of service..

Military Academy

Infantry School

44 Brigade Parachute School

Special Forces School

1 Army Special Training Unit

School of Military Police

Army Women's College

Army Catering School

Artillery School

Anti Aircraft School

Military Intelligence School

Army Intelligence School

Danie Theron Commando Combat School

School of Armour

Army College

SA Defence College

Army Battle School

Army Services School

Personnel Services School

School of Signals

Technical Services School

School of Engineers

Dog Handlers School

School for Educational Technology

Quartermaster General

1 Maintenance Unit

Ordnance Services School

Musician School

Home

SADF

SWATF

Rhodesia

SAAF

SA Army

SA Navy

SAMS

SA Elite Forces

SA Chaplain Services

Communism

SA National Colours

SAP

SADF Medals

SADF Sport

SA Military Buildings

SA Roll of Honour

SA Military Academy

Web Forum

SADF Links

SADF Re-enactment

Web Master