Home

SADF

SWATF

Rhodesia

SAAF

SA Army

SA Navy

SAMS

SA Elite Forces

SA Chaplain Services

Communism

SA National Colours

SAP

SADF Medals

SADF Sport

SA Military Buildings

SA Roll of Honour

SA Military Academy

Web Forum

SADF Links

SADF Re-enactment

Web Master

Senior Leiers/Range - Leaders/Ranks

 

Mnr H J Kriel Voormalige Minister van Wet en Order

 

Major Genl. M J A Bester

Former Commanding Officer

of the SAP College, Hammanskraal

 

Brig D Huggett

Voormalige Bevelvoerender Offisier

van die SAP Kollege, Pretoria

 

Brig W A van der Merwe

Voormalige Bevelvoerender van die

SAP Opleidingsterrein, Maleoskop

Home

SADF

SWATF

Rhodesia

SAAF

SA Army

SA Navy

SAMS

SA Elite Forces

SA Chaplain Services

Communism

SA National Colours

SAP

SADF Medals

SADF Sport

SA Military Buildings

SA Roll of Honour

SA Military Academy

Web Forum

SADF Links

SADF Re-enactment

Web Master