Home

SADF

SWATF

Rhodesia

SAAF

SA Army

SA Navy

SAMS

SA Elite Forces

SA Chaplain Services

Communism

SA National Colours

SAP

SADF Medals

SADF Sport

SA Military Buildings

SA Roll of Honour

SA Military Academy

Web Forum

SADF Links

SADF Re-enactment

Web Master

 

 

 

 

 

Hor Aanstelling Onderoffisiere - Higher Appointment Non-Commissioned Officers

 

Wits Command Senior WO1 Group...

 

 

 WO1 J. J. C. Holliday

Former Sergeant Major of the SADF

 

 

 AO1 J. A. B. du Preez

Voormalige 1st SM van die Ler

Hierdie pos en aanstelling was nuut gestig deur H Leer Lt-Genl CA (POP) Fraser

AO1 Johann Andries Beyers du Preez - 27 Jul 1913 / 26 Des 1980 (67)

Sluit aan by Unie Verdedigings Mag / Spesiale Diens Battaljon (SDB) in 1933.

Na VK in 1936 as Guard Commander / Brigade of Guards London (Buckingham Paleis.)

Keer terug na SA Leer Kollege met uitbreek van 2WW.

Infanterie Eenhede as Instrukteur en RSM: 6 SAI en 3 SAI

Instrukteur by SA Leer Kollege 1955 60

RSM van SA Leer Kollege 1960 66

SM vd Leer 1967 1970

Word die eerste ontvanger van die Pro Merito Medalje (PMM) wat tydens n privaat funksie in die Uniegebou deur Staats President Jim Fouche aan hom toegeken is.

Tree uit as SM vd SA Leer in 1970 na 37 jr diens. (Sy opvolger was AO1 Ockert.O.Snyman)

Nota: Hoof van die Leer was toe Lt Genl W P Louw

 

 

 AO1 G. A. Erasmus

Former Sergeant Major of the Army

 

 

 WO1 J. J. Moorcroft

Former Sergeant Major of the Army

 

 

 

 AO1 L. B. Calitz

Former Sergeant Major of the Quartermaster General

 

 

 AO1 P.P. (Pep) Van Zyl

Former Sergeant Major of the Special Forces

 

 

AO1 J. O. Giliomee

PMM MMM

Former Sergeant Major of  Logistics Command

A01 J O Giliomee PMM MMM retired as Sergeant Major of the SA Army logistics command. He also served as Sergeant Major of Witwatersrand Command where history was made as he became the first and only Logistics Sergeant Major to serve in a territorial command as the Command Sergeant major.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AO1 P. J. J. Swart

PMM MMM

Former Sergeant Major of  Logistics Command

 

WO1 J. Goodrich

Former Formation Sergeant Major at Army Battle School

 

AO1 C. J. van der Westhuizen

Former Brigade Sergeant Major of 71 Motorised Brigade (RSM 10 AA)

 

AO1 B. Smit

Former Regimental Sergeant Major of 117 Battalion

AO2 B. B. Sephton

Former Regimental Sergeant Major of Regiment Sasolburg

Home

SADF

SWATF

Rhodesia

SAAF

SA Army

SA Navy

SAMS

SA Elite Forces

SA Chaplain Services

Communism

SA National Colours

SAP

SADF Medals

SADF Sport

SA Military Buildings

SA Roll of Honour

SA Military Academy

Web Forum

SADF Links

SADF Re-enactment

Web Master